Kekuatan Hafalan Al Bukhori


🔰Kekuatan Hafalan Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori🔰

Muhammad bin Khamirwaih mengatakan, aku mendengar al-Bukhori mengatakan, "Aku menghafal 100.000 Hadist Shahih, dan aku menghafal 200.000 hadist yg tidak Shahih."

Ibnu Khuzaimah Mengatakan, "Tidak ada kolong langit ini orang yg lebih tahu tentang hadist daripada al-Bukhori."


(Tadzkirah al-Huffazh, Syamsuddin adz-Dzahabi, 2/556)
Previous
Next Post »
"Aku wasiatkan kepada kamu untuk bertakwa kepada Allah; mendengar dan taat (kepada penguasa kaum muslimin), walaupun seorang budak Habsyi. Karena sesungguhnya, barangsiapa hidup setelahku, dia akan melihat perselishan yang banyak. Maka wajib bagi kamu berpegang kepada Sunnahku dan Sunnah para khalifah yang mendapatkan petunjuk dan lurus. Peganglah dan gigitlah dengan gigi geraham. Jauhilah semua perkara baru (dalam agama). Karena semua perkara baru (dalam agama) adalah bid’ah, dan semua bid’ah adalah sesat." (HR. Abu Dawud no: 4607; Tirmidzi 2676; Ad Darimi; Ahmad; dan lainnya dari Al ‘Irbadh bin Sariyah).